BODNIA MEDICAL - Апарати ударно-хвильової терапії

Duolith SD1 Ultra — це модульна радіальна і сфокусована ударно-хвильова терапія (ESWT) iз ультразвуковою візуалізацією для найбільш ефективного знеболюючого лікування в ортопедії.

DUOLITH® SD1 »ultra« являє собою логічну, мoдульну концепцію, яка вже підвищує затребуваність в майбутньому.

Апарат об’єднує в одну систему радіальну і фокусовану ударно-хвильову терапію, доповнює вібраційну і вакуумну терапію, ще має інтегровану ультразвукову діагностику.